Informace od studentů a absolventů

Šárka Bazalová
Když jsem si vybírala obor, který bych chtěla studovat, stála jsem před těžkou volbou, zda si vybrat historii nebo chemii. Obor chemie konzervování-restaurování mi nabízel možnost tyto dvě disciplíny spojit, a právě proto jsem se rozhodla jej studovat. Během studia se seznamujeme nejen s postupy a materiály, které jsou vhodné pro konzervování-restaurování, ale také s možnostmi využití moderních analytických metod pro materiálový průzkum. V rámci výuky pak můžeme pracovat se skutečnými historickými předměty, často pod vedením vyučujících, kteří jsou přímo z praxe. Přírodovědecká fakulta navíc nabízí skvělé zázemí s nejmodernějším přístrojovým vybavením.

Elena Vaníčková
Během studia oboru chemie konzervování-restaurování se mé zájmy a představy o dalším směrování několikrát proměnily, a to od preference umělecké stránky oboru po konečnou zálibu v analytické chemii. Nejvíce bych na oboru ocenila právě tuto širokou škálu témat, která samotný obor profilují v rámci povinných i doplňujících předmětů, a umožňují tak studentům nalézt v průběhu bakalářského i magisterského studia svůj vlastní směr. To s sebou nese nároky na vlastní iniciativu a schopnost samostatné práce, která je však dle mého názoru důležitým základem pro následný vstup do praxe. Tyto možnosti jsou navíc podpořeny kvalitním a moderním zázemím bohunického kampusu přírodovědecké fakulty a ochotnými kolegy i vyučujícími.

Kateřina Sutrová
Najít obor spojující můj zájem o umění a chemii nebylo lehké, takže když jsem objevila Chemii pro konzervování - restaurování, bylo rozhodnuto. Největším překvapením byl osobní přístup a kvalita vyučujících, díky kterým je studium hned příjemnější. V prvním semestru jsem ocenila, že chemie se probírá znovu od základů, díky tomu jsem konečně pochopila spoustu špatně vysvětlených věcí ze střední školy. Díky možnostem oboru jsem se za první rok již podívala na Slovensko a do Arménie prostřednictvím zahraničních exkurzí. Příští rok bych chtěla vyzkoušet letní pracovní stáž v Německu.

Sara-Janne Korbelová
Když jsem si vybírala obor, hledala jsem něco, pro co bych byla schopná vyvinout určitou vášeň a co by mě mohlo bavit po delší časový úsek s možností se dále zdokonalovat. Byla jsem si jistá v tom, že bych chtěla studovat chemii a zároveň jsem nechtěla, aby to byla jen chemie jako taková. A protože mou velkou vášní jsou knihy, tak se mi zdála myšlenka na jejich uchovávání pro další generace velice šlechetná, tak jsem začala studovat Chemii konzervování-restaurování. Příjemně mě překvapilo, že řada našich vyučujících jsou externisti přímo z oboru. Již při studiu můžeme analyzovat a konzervovat autentické předměty a zároveň se vzděláváme jak v chemii, materiálech, tak i dějinách umění. Před ukončením svého studia bych ráda využila možnosti jet na co nejvíce pracovních pobytů do zahraničí pomocí programu Freemovers, nejlépe do Anglie nebo Itálie. Také bych se chtěla ještě naučit alespoň jeden další cizí jazyk.

Mgr. Jiří Sekereš
Studoval jsem obor Chemie konzervování-restaurování, absolvoval jsem s magisterským titulem roku 2011. Pracuji jako konzervátor v Regionálním muzeu v Mikulově. V současné praxi se nejčastěji setkávám s archeologickými kovy, na což mne studijní obor, myslím, připravil dostatečně. Čím dál více se také věnuji problematice udržování vnitřního klimatu expozic a depozitářů. Považuji to za zásadní prvek ochrany sbírkových předmětů a prakticky na denní bázi využívám znalosti a osobní kontakty nabyté při studiu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info