Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Obor Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování je určen pro všechny, které zajímá spojení chemie a jiných přírodních věd s historií a kulturou.

Studiem získáte přehled v základních disciplínách chemie (anorganické, organické, analytické a fyzikální), informace o materiálech a jejich analýzách, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví. Získáte vědomosti z oblasti historie, muzeologie a dějin umění.

Odborní pracovníci, učitelé a studenti za spolupráce s externími pracovníky se věnují studiu předmětů vyrobených převážně z materiálů:

  • Kovy
  • Kámen
  • Keramika
  • Sklo
  • Textil
  • Kůže
  • Useň
  • Papír
  • Dřevo

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info